FÖRENINGEN


HISTORIA

Klubben CK Wimer bildades 1933 av några entusiastiska landsvägcyklister. Ända fram till 1990 höll klubben bara på med landsvägcykel. Under mitten av 60-talet hade klubben ca 40 licesierade cyklister som tävlade i CK Wimers färger. Antalet medlemmar har varierat men uppgått som mest till 100-150 st. När klubben var som störst hyrde man en linjebuss som man tog bort hälften av sätena i för att få plats med cyklarna, sen bar det av till tävlingarna. De största framgångarna har ägt rum på ungdomsidan med några svenska mästare. Klubben har även arrangerat cykeltävlingar tex krönloppet där även den svenska eliten deltog.


Klubben var aktiv fram till 1990 då klubben blev vilande, klubblokalen sades upp och matrial lades i förråd.


1992 var det några entusiastiska mountainbikeåkare som startade upp klubben på nytt. Till att börja med var det bara MTB som gällde. Men idag så tävlas det i både MTB och LVG


På bilden tv. Nils Johansson "Snick Snack"

Bild: Vimmerby Kommun bildarkiv VERKSAMHETSPOLICY

Cykelklubbens huvudsakliga syfte är att bedriva verksamhet inom samtliga discipliner som finns med i SCF:s program, där intresse finns från klubbens medlemmar.


Såväl elit- som motionscyklister är välkomna att bli medlemmar i klubben. Både ungdomar och seniorer ska ges samma möjlighet till utveckling.


Klubben tar helt avstånd från allt som har med dopingmedel och fusk att göra. Klubben förbehåller sig rätten att säga upp medlemskap för enskild medlem då denne ej har följt det som är beskrivet i föregående mening.


Klubben stävar efter att ständigt utveckla verksamheten till det bättre. Gemenskapen och att vi har roligt tillsammans ska vara klubbens ledstjärna både i med- och motgång.


Varje ny medlem ska tagas emot med öppna armar för att redan från första dag känna sig välkommen i klubbens regi och gemenskap.


Vi ska sträva efter att utveckla såväl individen som klubben, så att vi ständigt går framåt.


Med hjälp av våra nyckeltal och handlingsplaner styr vi våran verksamhet. Styrelsen drar upp riktlinjerna och är lyhörda för medlemarnas idéer och synpunkter.


Tillsammans så utvecklar vi cykelsporten och får fler som använder cykeln som redskap i sitt motionerande oavsett om det är på motions-, eller tävlingsnivå.


VIMMERBY 2007-02-10


STYRELSEN

Ordförande               Peter Tunek

Kassör                      Johan Myrén

Sekreterare               Jörgen Thörn

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Suppleant

Suppleant